Powołania

Kapłani diecezjalni pochodzący z parafii:


1. Ks. Ryszard Kobierowski (święcenia kapłańskie - Pelplin 1964)
2. Ks. Zygmunt Sadecki (Pelplin 1972)
3. Ks. Andrzej Piesik (Pelplin 1981)
4. Ks. Zdzisław Syldatk (Pelplin 1990)
5. Ks. Nikos Skuras (Gdańsk 1993)
6. Ks. Daniel Dąbrowski (Gdańsk 1995)
7. Ks. Krzysztof Ławrukajtis (Gdańsk 1999)


Powołania zakonne:


1. S. Adrianna (Anna) Łepkowska
2. Br. Szymon Biernat


Powołania kapłańskie i zakonne są w pewnym sensie sprawdzianem skuteczności działań duszpasterskich parafii, a także modlitwy parafian o powołania kapłańskie.

Modlitwa papieża Pawła VI o powołania kapłańskie i zakonne(Tę modlitwę odmawiamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca podczas Godziny świętej)

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące, szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, aby odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą i światłością świata. Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej; oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.