Lokalizacja

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. JÓZEFA.
UL. RAMUŁTA 13
81-241 GDYNIA
tel. (0-58) 623-02-52


NR RACHUNKU BANKOWEGO :
BANK PEKAO SA II O/Gdynia ul. 10
Lutego 8 81-969 Gdynia
64124035101111000043185320