Wspólnoty działające przy parafii św. Józefa w Gdyni

Odnowa w Duchu Świętym „Betania” dla dorosłych jest to grupa modlitewna o charakterze otwartym, opiekę duchową sprawuje ks. Paweł Maj. Naszym celem jest nieustanne nawracanie się, aby być ukierunkowanym na Chrystusa i mieć z Nim osobistą relację. Nawracanie się polega na zmianie sposobu myślenia – z myślenia grzechem na myślenie miłością. Odwracanie oczu od dzieł szatana, a koncentrowanie się na dziełach Bożych jest trudne, ale to nasze codzienne zadanie. Na cotygodniowych spotkaniach modlimy się i wspólnie rozważamy Słowo Boże, starając się wdrażać je w nasze życie. Odkrywamy prawdę o miłości Boga, która uzdalnia nas do poddania całego swojego życia Jezusowi jako naszemu Jedynemu Panu i Zbawicielowi. Otwieramy się na działanie Ducha Świętego i włączamy się w aktywne życie Kościoła. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania w każdą środę po Mszy Świętej o godzinie 18_tej do salki na dole.

 

Wspólnota młodzieżowa św. Józefa  dla młodzieży od szkoły średniej i studiów jest to grupa modlitewna złożona z młodych członków naszej parafii, opiekę duchową sprawuje ks. Paweł Maj. Tak jak nasi starsi bracia i siostry z Odnowy dla dorosłych szukamy osobistej relacji z Chrystusem poprzez nieustanne nawracanie się. Na cotygodniowych spotkaniach modlimy się i wspólnie rozważamy Słowo Boże, starając się wdrażać je w nasze życie. Odkrywamy prawdę o miłości Boga, która uzdalnia nas do poddania całego swojego życia Jezusowi jako naszemu Jedynemu Panu i Zbawicielowi. Otwieramy się na działanie Ducha Świętego i włączamy się w aktywne życie Kościoła. Serdecznie zapraszamy młodzież na nasze spotkania w każdy piątek po Mszy Świętej o godzinie 18_tej do salki na dole.

 

Stowarzyszenie Żywy Różaniec to wspólnota osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Nasi członkowie, są podzieleni na grupy po 20 osób i każda z tych osób odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca Świętego rozważając tajemnice Jezusa i Maryi. Przy naszej parafii modli się obecnie 5 Róż po 20 osób. W przypadku, gdy członek Róży odchodzi do Pana poszukujemy na jego miejsce nowej osoby. Serdecznie zapraszamy osoby chętne do takiej formy modlitwy. Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Grzegorz Skwierawski. Spotykamy się raz w miesiącu w pierwszą sobotę o godzinie 7:30 wspólnie rozważając tajemnice Różańca Świętego oraz uczestnicząc we Mszy Świętej. Nasza wspólnota wspiera misyjną działalność Kościoła poprzez comiesięczna kolektę na ten cel, zbieraną po tej Mszy Świętej. Pieniądze są przekazywane naszemu opiekunowi ks. Grzegorzowi, który przekazuje je na wsparcie Misji w Afryce.

 

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa to odważny i pobożny zastęp ludzi każdego stanu i wieku, którzy pocieszają Boskiego Zbawiciela i wynagradzają Jego Sercu za zniewagi, przepraszają za własne grzechy i grzechy swoich braci. Zadaniem członków jest odprawianie Godziny Obecności przy Bożym Sercu, wybranej na zawsze spośród 24 godzin doby. Gdy, ta godzina wybije członkowie nie opuszczają swych zwykłych obowiązków, lecz udają się w duchu do tabernakulum i ofiarują Panu Jezusowi, utajonemu w Najświętszym Sakramencie, swoje myśli, słowa, uczynki i cierpienia, a nade wszystko pragnienie pocieszenia Boskiego Serca gorącą miłością do Niego. Wzorem do naśladowania jest pierwsza Straż Honorowa: Matka Najświętsza, św. Maria Magdalena oraz św. Jan Apostoł. Oni to odważnie towarzyszyli Chrystusowi w drodze na Kalwarię, pocieszali Go w strasznym opuszczeniu i byli świadkami otwarcia włócznią Jego Najświętszego Serca. Zapraszamy na spotkania wspólnoty w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 18_tej w Kaplicy Świętej Anny. Naszym opiekunem duchowym jest ks. Grzegorz Skwierawski.