Charakterystyka

Na terenie Parafii św. Józefa w Gdyni jest zameldowanych 11.298 osób, ale de facto mieszka mniej niż 11.000 ludzi. Niepokojące jest to, że w niedzielnych mszach świętych uczestniczy regularnie tylko niecałe 3.000 parafian.

Gdyńska dzielnica Leszczynki, na terenie której leży Parafia p.w. św. Józefa, ma charakter robotniczy. Najwięcej mieszkańców pracowało w Stoczni Gdynia S.A., dlatego jej upadek spowodował gwałtowny wzrost bezrobocia wśród parafian. Obecnie toczą się rozmowy na temat sprzedaży majątku postyczniowego. Należy mieć nadzieję, że chociaż mała część zwolnionych stoczniowców znajdzie zatrudnienie u nowych pracodawców prowadzących w przyszłości działalność gospodarczą na terenie postyczniowym. W obrębie parafii znajdują się następujące szkoły: Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, IV Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 29.

W 2009 roku ochrzczono 112 dzieci (2008 – 101; 2003 - 92; 2007 - 100), do pierwszej komunii świętej przystąpiło 85 dzieci (2008 – 94; 2007 - 86), bierzmowanie przyjęło 91 osób (2008 – 94; 2007 – 111). Sakramentalny związek małżeński zawarły 33 pary (2008 – 36; 2007 – 32), a pożegnaliśmy i odprowadziliśmy do wieczności 98 parafian (2008 – 101; 2007 – 98). Nowożeńcom, rodzinom, osobom samotnym, młodzieży i dzieciom życzymy błogosławieństwa Bożego, a zmarłym wypraszamy wieczny pokój!