Intencje

9 majaVI NIEDZIELA
WIELKANOCNA

700

Śp. Jan BALL i rodzice

830

Dziękczynno-błagalna w 45 r. ślubu Lec ha i Aliny

1000

1. Za Parafian
2. Śp. Maria KRÓLIKOWSKA w int. od uczestników pogrzebu

1130

Śp. Elżbieta w 11 r. śm., Jan, brat Tadeusz SZULC

1300

Śp. Małgorzata TEMPSKA (greg.23)
1800 Śp. Czesława SITKO (greg.1)

10 maja


PONIEDZIAŁEK

630 Śp. Małgorzata TEMPSKA (greg.24)
800
Śp. Czesława SITKO (greg.2)
1800
Śp. Bernard i Bernard a STRZYŻEWSCY, bracia: Jerzy,
Franciszek. Józef, Paweł i Wanda, Janina i Justyna
1915 Msza wspólna za zmarłych

11 maja


WTOREK


630

Śp. Edmund SZALAGA w 1 r. śm.

800

Śp. Czesława SITKO (greg.3)

1800

1. Śp. Małgorzata TEMPSKA (greg.25)
2. O zdrowie i potrzebne łaski dla Marii TANAŚ

12 maja

ŚRODA


630

Śp. Zenon, Małgorzata i Zygmunt LABUDA

800

1. Śp. Czesława SITKO (greg.4)
2. Śp. Jerzy WIŚNIEWSKI int od uczestników pogrzebu, Eryka
WIŚNIEWSKA
1800
1. Śp. Małgorzata TEMPSKA (greg.26)
2. Śp. Hildegarda PIEKUTOWSKA


13 maja

CZWARTEK

630 Śp. Juliusz LABUDDA i jego rodzeństwo

800

Śp. Alicja PEPLIŃSKA z ok ur.
1800 Śp. Czesława SITKO (greg.5)
2000 Śp. Małgorzata TEMPSKA (greg.27)

14 maja

PIĄTEK

630 Za dusze w czyśćcu cierpiące
800 Śp. Czesława SITKO (greg.6)
1800
1. Śp. Małgorzata TEMPSKA (greg.28)
2. Dz-błag w intencji Haliny i Małgo rzaty

15 maja

SOBOTA

630 Prośba o mądrość odwagę i świętość dla k apłanów
800 Śp. Czesława SITKO (greg.7)
1800
1. Śp. Władysława BRONIEK w 13 r. śm.
2. Śp. Małgorzata TEMPSKA (greg.29)

16 maja

WNIEBOW-
STĄPIENIE

700

Śp. Małgorzata TEMPSKA (greg.30)

830

1. Śp. Zofia i Jan MACHLIK, Zofia JANACHOWSKA
2. Śp. Czesława SITKO (greg.8)

1000

1. Za Parafian
2. Śp. rodzice Wanda i Stanisław, brat Stanisław MOCARSCY

1130

Dz-błag w intencji Dominika z prośbą o łaskę wiary i
nawrócenie serc

1300

Dz-błag dla wnuków Marty i Borysa
1800
Śp. Wiktoria i Józ ef GIERSZEWSCY, rodzice z obu stron,
siostry i bracia

Śp. Stefan OHS w 30 r. śm., Stanisław OHS w 7 r. śm. oraz Maria OHS.