Ostatnio dodane do galerii:

Intencje mszalne

Ogłoszenia parafialne

630 Podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy i jej rodziny.

800 Śp. Wanda w 30 r. śm., Józef z rodziny DŁUŻAKÓW.

1800 1. Śp. Marek POHORECKI w 14 r. śm.

2. Śp. Horst SCHRYDER – int. od uczestników pogrzebu.

więcej...

33 NIEDZIELA ZWYKŁA

19 listopada 2017

  • Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystośll;">Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystośll;">Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystośll;">Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystośll;">Za tydzień ostatnia niedziela roku ko zSa roku kouma Kró>rządamilem ks. arcybiskupa Sial,oja Leszka Głó ta, w ttro>Za tydtrokolekt bę tysupzeznaczro,:nasizt: x-y GdaanskifedzS 2"n więcej...

sidebarlign: le rel="conten lefh2>Aktu, statnign: leftd>gn: lef>

wir>

Zch modlimy sięngnufntatnią,="Cedząc, -fam«Bógo>Zasupe= [Boglem] uignłych, lecz -fywychrocsu kcy bowlem g> >Zasmt-famzerwaSa nawetont-ierć.”Iteem>tyle="margin-bottrong>33 NIEDZIELA Z Paweł IIgin-bottom: le="ma>Wspo2>Za>ZasWsu k>00ch WCernych Zignłych (DroczysZaduszny) upzycielnupeZa>Zą. Otaczający na= świat upzyilyysupze"foa atmosferasupzemijArisposób upzyco2>ZaSa sobZasw modlit"Ce tych wsu k>00ch, któ>zy kifdyś byln>zy odeszli s64"Ceczntatni,ng>w="fobyial więcej...rong> ont-fam cellspacin ref="/temid= nrm"> wię cellspacin r
="margitable gn: >

lefiniegn: > n: > n:

fh2>Wsttrpe5tt>> n: > n: eftd>f>

ChAriksrr k>ykaspan conten leef>

gn: len: > n:> n:

fh2>Hkośrly: Arialie5tt>> n:> n: eftd>f>

Buystaostatnioialspan conten leef>

gn: l> n:> n:

fh2>Duszpassrrs-see5tt>> n: > n: eftd>f>

Nab/stsans-slspan conten leef>

Kancydzrly: Arial, slspan cont f>

Drocni uCerw="okcmunijsansan conten leef>

Napzenamilnsan conten leef>

gn: let; lnten lee> n:> n:

e>

g> n:

e>

K"maakt: 0pt;h2>g:> n:

e>

finierel="contenmponentheading">

i/atng:>llspacin r
sidebartable olor: #a42903; fon t-si;p> onspacing="0">
footge-bgtoppg: 0p.tyleing="0">