Ostatnio dodane do galerii:

Intencje mszalne

Ogłoszenia parafialne

630

800 Śp. Anna MIECZKOWSKA (greg. 12)

1800 Śp. Antoni i brat Tadeusz KITZERMAN

więcej...

2 Niedziela Zwykła

  • Jutro rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc.” Wraz z całym Kościołem modlimy się o rychłe zjednoczenie tak bardzo podzielonych chrześcijan w jednej owczarni, wokół jednego Pasterza, Chrystusa.
więcej...


Życzenia świąteczne Boże Narodzenie 2020

Siostry i Bracia, jak co roku, tak i w te Święta Bożego Narodzenia, chcemy symbolicznie przełamać z się Wami wigilijnym opłatkiem, symbolem życzliwości i wdzięcznej pamięci.

Życzymy Wam i sobie, by przychodzący na świat Pan Jezus wzmocnił naszą wiarę,  by nasze serca wypełniały miłość, dobro i nadzieja. Życzymy by te, jakże wyjątkowe w tym roku Święta, były czasem wolnym od trosk i zmartwień, jakie przyniosła nam wszystkim panująca epidemia.

Obejmujemy tymi życzeniami wszystkie rodziny, młodzież i dzieci, osoby samotne, starszych i chorych, a także przybyłych do nas w tych dniach gości.

Dzielmy się radością, z nadzieja patrząc w przyszłość, z pokojem w sercu służąc najbliższym i tym, do których zostaliśmy posłani.

Parafrazując słowa papieża Franciszka: przyjmijmy łaskę Boga, niech w tobie i we mnie zajaśnieje światło Bożego Narodzenia!

Wasi duszpasterze


Drodzy Parafianie

Okres po świętach Bożego Narodzenia, to w parafiach tradycyjnie czas kolędy w którym księża odwiedzają katolickie rodziny. Tym razem epidemia uniemożliwia wizyty i spotkania kolędowe. Wirus choroby przenosi się bowiem i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. Dlatego, zgodnie z zarządzeniem ks. biskupa Jacka Jezierskiego, rezygnujemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży i towarzyszących im ministrantów. W związku z powyższym Ks. Biskup serdecznie prosi, o ile jest to możliwe, o złożenie np. w którąś z niedziel na tacę w kopercie (z napisem „kolęda”) ofiary, przekazywanej dotychczas przy okazji kolędy, a przeznaczonej na utrzymanie parafii. Można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto parafii. Ponieważ księża nie odwiedzą naszych domów w ramach kolędy, dlatego pobłogosławienia mieszkania i warsztatu pracy w tym wyjątkowym czasie może także dokonać osoba świecka. Trzeba tylko, aby ktoś z członków rodziny, w obecności domowników (np. w uroczystość Bożego Narodzenia lub Trzech Króli) pomodlił się o Boże błogosławieństwo dla domu, o zdrowie i pomyślność dla mieszkańców.

 

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

ODPUSTY ZUPEŁNE

 

Od 8 grudnia 2020 aż do dnia 8 grudnia 2021 będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą. Na ten czas Papież udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez Penitencjarię Apostolską.

Papież Franciszek udziela zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy:

  • przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie. Również ci
  • na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego
  • odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  • powierzać będą codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
  • odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
  • odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego miesiąca i w każdy wtorek.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.